Bling Bling, 2007

Edition:

Unikt

I det generöst tilltagna burspråket i den nya flygeln till Louis de Geer Konsert och Kongress
i Norrköping hänger Bling Bling, en femdelad ljuskrona i glas. Placeringen gör den till ett
blickfång från både in- och utsidan av byggnaden. Glaskonstnären Anna Berglund har låtit
kuporna i armaturen få sin form efter den stiliserade konturen av en klassisk kristallkrona.
Burspråkets storslagna ljuskrona blir därmed inte bara ett fungerande bruksföremål utan
framstår även som en kontemplation över själva föremålstypens form och dess förändringar
över tid. Men på samma gång som formspråket åkallar historien placerar de neonlika
diodlamporna armaturen tydligt i vår egen tid.
 
En dubbelhet av detta slag möter vi ofta i dagens konsthantverk – verken markerar sin plats
i samtiden samtidigt som de på ett motsägelsefullt vis hänvisar till äldre tiders stilar och
livsmönster. Anna Berglund tillhör en ung generation svenska glaskonstnärer som också ger
uttryck för en distans till den minimalistiska formgivningens rädsla för iögonenfallande effekter.
Här eftersträvas snarare en ”maximalism”, ett återupprättande av en estetik där färgstarka,
dekorativa och berättande element används som kommunikativa redskap.
 
Ljuskronans namn, Bling Bling, är en blinkning till hip hop-kulturen och dess förkärlek
till påkostade och överdådiga, gnistrande smycken. Så etablerar Anna Berglunds verk en
välfrändskap inte bara med 1800-talets borgerliga interiörer utan också med våra egna dagars
populärkultur och dess dragning till det extravaganta och uppseendeväckande. De kopplingar
mellan skilda epoker, stilar och sociala sammanhang som frammanas här är kännetecknande
för konsthantverkets infallsrika kombinationer av ämnen och inspirationskällor.
Ljuset faller på flera platser samtidigt, reflektionerna kan komma från oväntade håll.
 
Love Jönsson