'Bland änglar och demoner.', 2019, ett konstverk av Johan Lindström
Bland änglar och demoner., 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

60 x 50 cm

Unikt

13 750 SEK