'Bläsanden i vassen, inramad', 2020, ett konstverk av Sven Teglund
Bläsanden i vassen, inramad, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Akvarell / Watercolour

69 x 58 cm

Unikt

7 000 SEK

Under det senaste coronaåret i isolering, har fåglar i min närhet kommit att bli mina bästa vänner. Jag har följt dem i trädgrenarna, i de kala buskarna och i vassen vid fjärden. I den tidiga våren var de mera öppna och orädda, men efterhand blev de mer skygga i försöken att skydda ägg och avkomma. Och mot sommaren skapade all växtlighet – grönskan och de utslagna löven – en ogenomtränglig mur mellan dem och mig. Jag kunde bara höra dem då och då.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.