'Bilkyrkogård', 2019, ett konstverk av Henrik Olsson
Bilkyrkogård, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

60 x 80 cm

Unikt

20 000 SEK

Har varit utställd på Galleri Se Konst i Falun 2019.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.