Beeworker II, 2012

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Pencil

106 x 73 x 1 cm

Serien Beeworkers är individuella porträtt av insekter. Med hjälp av förstoringsglas tecknar jag av dem. Som en hyllning till deras viktiga insats i ekosystemet men också som en reflektion av oss själva. De får alla individuella uttryck, som vi, enskilda och i flock, individ och kollektiv. Visade i Sandvikens Konsthall, Härnösands konsthall 2013 och Kanaya artmuseum, Japan 2015
Storlek med ram 90 x 120 x 3 cm