BB6, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Textile

186 x 93 cm

Unikt

20 160 SEK

Skyttlad bildväv, Jämtlandsdräll, ca186 x 93 cm, lin

Tapestry /Shuttle weave, Crackle, 186 x 93 cm, linen.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i Stockholm / Solna.