'BB6', 2016, ett konstverk av Sara Elggren
BB6, 2016

18 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Textile / fabric

186 x 93 cm

Skyttlad bildväv, Jämtlandsdräll, ca 93x186 cm, linne.

Tapestry /Shuttle weave, Crackle, 93 x 186 cm, linen.