'Bajo el Azul de tu Misterio', 2017, ett konstverk av Marco Cueva
Bajo el Azul de tu Misterio, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Stone, Granite

24 x 23 x 21 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.