'Bajo el Azul de tu Misterio', 2017, ett konstverk av Marco Cueva
Bajo el Azul de tu Misterio, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Stone, Granite

24 x 23 x 21 cm