'Baby', 1987, ett konstverk av Cecilia Edefalk
Baby, 1987

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

230 x 432 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.