'B-1703171600', 2017, ett konstverk av Anton Alvarez
B-1703171600, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Ceramics

53 x 28 x 23 cm