'Axis Mundi. 2:7', 2017, ett konstverk av Madeleine Aleman

Axis Mundi. 2:7, 2017

Teknik:

Charcoal

Storlek:

60 x 40 cm

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.