'Autoimmunitet', 2016, ett konstverk av Johanna Gustafsson Fürst
Autoimmunitet, 2016

Edition:

Pris:

Unikt

52 000 SEK

Wooden ball made from a park bench, discarded sword tips