'Aura - Storm ', ett konstverk av Britt-Ingrid Persson BIP
Aura - Storm

Teknik:

Edition:

Betong

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.