'Assembly painting', 2008, ett konstverk av Ian McKeever
Assembly painting, 2008

Detaljer

Teknik/medium: Oil, Acrylic

190 x 270 cm