'Armar', 2017, ett konstverk av Karin Häll
Armar, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

120 x 40 x 10 cm

Unikt

30 240 SEK