'Arch', 2010, ett konstverk av Agneta Stening
Arch, 2010

Teknik:

Edition:

Pris:

Stone

Unikt

22 400 SEK

Lime stone

Transport och andra avgifter kan tillkomma.