'Apollonian Law Enforcer', 2017, ett konstverk av Jim Thorell
Apollonian Law Enforcer, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

150 x 210 cm