'Androgyn', 2006, ett konstverk av Karin Wiberg
Androgyn, 2006

Detaljer

Teknik/medium: Clay

Foto: Andreas Larsson
The sculpture is placed in the reception at the museum.