'Altarsten', 2016, ett konstverk av Björn Wessman
Altarsten, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

190 x 200 cm