'Allén', 2019, ett konstverk av Jakob Anckarsvärd
Allén, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

120 x 220 cm

Unikt

50 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.