'All carpets have ears', 2017, ett konstverk av Johan Barrett

All carpets have ears, 2017

Teknik:

Oil

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.