'All carpets have ears', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
All carpets have ears, 2017

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.