'AKTA', 2012, ett konstverk av StuimoArt
AKTA, 2012

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

48 x 42 x 2 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.