'Änder med händer', ett konstverk av Ernst Billgren
Änder med händer

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning