'Act of Passion', 2018, ett konstverk av Alex Viik
Act of Passion, 2018

Storlek:

Edition:

90 x 40 cm

Unikt