'A4-1', 2019, ett konstverk av Alexandra Severinsson
A4-1, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media

30 x 21 cm