'A3-6', 2019, ett konstverk av Alexandra Severinsson
A3-6, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Akryl, Spray

30 x 42 cm