'A3-4', 2019, ett konstverk av Alexandra Severinsson
A3-4, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Akryl, Acrylic, Spray

30 x 42 cm