'A3-3', 2019, ett konstverk av Alexandra Severinsson
A3-3, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Akryl

42 x 30 cm