'A3-2', 2019, ett konstverk av Alexandra Severinsson
A3-2, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

42 x 30 cm

Akryl på A3 papper.