'A walk in the park', 2016, ett konstverk av Johan Barrett
A walk in the park, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

32 x 41 cm