'A fish drifting in the Sea', ett konstverk av Maria Tolstoy Sinclair
A fish drifting in the Sea

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

150 x 120 x 2 cm

Unikt

26 000 SEK

A Fish drifting in the sea ; oil on canvas

Transport och andra avgifter kan tillkomma.