'A, B, se', 2015, ett konstverk av Nilsson Hanna, Østerhus Sofia
A, B, se, 2015

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork, Granite