'... ! ...', 2017, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
... ! ..., 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

70 x 63 cm

Unikt

11 500 SEK

Äggoljetempera på plywood

Transport och andra avgifter kan tillkomma.