'Kambriumljus VII', 2001, ett konstverk av Gilbert Mattsson
Kambriumljus VII, 2001

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

50 x 50 x 2 cm

Unikt

Akryl på aluminiumplåt

Utdrag ur recension: "Det allra senaste steget i utveck­lingen tycks bära iväg rakt in i kon­kretismens mer kyligt beräknande geometri: i en serie akrylmålningar på aluminiumplåt är det ytan som betonas - klotet har här blivit en cirkel, fylld med ett mönster bestå­ende av ett oänd­ligt antal prickar. Betraktade en och en känns mål­ningarna lite opersonligt stumma, men när tre stycken hängts till­samman blir det plötsligt liv: i prickmönstret i mit­ten tycks de ta upp varandras färger och bildar en rytmisk treklang som ger den vari­ation och spänning de enskilda verken saknar."
INGER LANDSTRÖM
Konsthallen, Herrljunga Kulturhus
1 september - 6 oktober 2001
BORÅS TIDNING, KULTUR
27 SEPTEMBER 2001

Transport och andra avgifter kan tillkomma.