'- Årsvinst 2022 "Höstskog"', ett konstverk av Eva Mia Sjölin
- Årsvinst 2022 "Höstskog"

Storlek:

Edition:

Pris:

52 x 57 cm

Unikt

3 500 SEK

Detta konstverk tillhör en utlottning