'Hanger 1', 2021, ett konstverk av Amanda Nordqvist
Hanger 1, 2021

Teknik:

Edition:

Clay

Unikt

Hanger 1, paperclay and acrylic paint

Transport och andra avgifter kan tillkomma.