'50 years is nothing', 2019, ett konstverk av Carlos Delgado
50 years is nothing, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

102 x 76 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.