'38e-e11-852', 2022, ett konstverk av Gustaf Olov Waldenström

Edition:

Unikt

Pris:

3 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.