'A special radiation check at the end of the shift was obligatory for each employee of reactor 4/ En särskild strålningskontroll var obligatorisk i slutet av skiftet för de anställda i reaktor 4', 1990, ett konstverk av Victoria Ivleva
A special radiation check at the end of the shift was obligatory for each employee of reactor 4/ En särskild strålningskontroll var obligatorisk i slutet av skiftet för de anställda i reaktor 4, 1990

Storlek:

Edition:

Pris:

50 x 75 cm

5

6 250 SEK

En särskild strålningskontroll var obligatorisk i slutet av skiftet för de anställda i reaktor 4.

Priset är utan ram / Price without a frame.

Alla intäkter för detta verk gå oavkortat till UNHCR:s arbete i Ukraina / All the proceeds will go to UNHCR:s important work in Ukraine.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.