'2 rum & kök', 2020, ett konstverk av Anna Brag
2 rum & kök, 2020

Teknik:

Edition:

Concrete

Unikt

Två rum & kök. Nytt offentligt verk på Segevångs torg i Malmö-

Transport och andra avgifter kan tillkomma.