'Hitta det närvarande i det frånvarande', 2020, ett konstverk av Emelie Liljebäck
Hitta det närvarande i det frånvarande, 2020

Edition:

Unikt

Hitta det närvarande i det frånvarande - Till dom som snart är glömda

Detta projekt belyser det vardagliga. Det handlar om det glömda och de saker som har gått obemärkt förbi. Det handlar om kvinnohistoria och är ett politisk utforskande av vad och vem som får ta plats. Jag fokuserar på vardagen i en hemmiljö, där jag ser företeelser som ofta blir förbisedda och inte pratas om.

Jag utforskar samhället utifrån ett kök med farmoderns liv i fokus där berättelsen går igenom henne. Det är en berättelse om vardagsritualer i hemmet och dess kulturbärare. Objekten stödjer henne i ritualerna, och de hjälper också mig att berätta. Kvinnan jag pratar om är alltid närvarande i hemmiljön och frånvarande i historien.

Installation

Transport och andra avgifter kan tillkomma.