'19(Versions#97)', 2016, ett konstverk av Per Mårtensson
19(Versions#97), 2016