'Composition I (Jukebox)', 2016, ett konstverk av Ylva Nissen
Composition I (Jukebox), 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

150 x 120 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.