'Composition I (Jukebox)', 2016, ett konstverk av Ylva Nissen
Composition I (Jukebox), 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

150 x 120 cm