'15(Versions#70)', 2016, ett konstverk av Per Mårtensson
15(Versions#70), 2016