'103', 2016, ett konstverk av Sara Elggren
103, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Textile / fabric

21 x 21 cm

Overshot weave, 21x21 cm, cotton, copper wire, linen, from series No. 1-2-3-4! 2014-2016.