Yvonne Bergqvist

Yvonne Bergqvist

Jag kallar min konst för Gladkonst. Oftast är titlarna viktiga och ska tillsammans med konstverket förhoppningsvis få åskådaren att dra på smilbanden. Gladkonst; en lek med enkla former och färger. Jag eftersträvar inte det perfekta men försöker i mina enkla bilder fånga stämningen, att få liv i bilden. I motivet finns alltid också en komponent av det engagemang jag har i alla människors rätt och lika värde. Jag tror att; En glad människa blir mindre rädd för det främmande och ovana. Titeln är viktig och målningen anspelar ofta på samhället och mänskligt beteende men med glimten i ögat. Jag är autodidakt men med många mindre kurser med olika tekniker. I skolans värld har jag som lärare arbetat med bild som en väg till kommunikation för elever med funktionsnedsättningar. Jag har haft diverse utställningar under årens lopp. Under många år ställde jag ut på Eksgårdens Galleri på Öland. Skördefest med konstnatt har varit ständigt återkommande under många år dels på Gråborg och dels i Bläsinge på Öland. I höst är jag inbjuden på Tingsryds konst och hantverksrunda (om det blir av)