Vida Lavén

Vida Lavén

Vida Lavén (f. 1991) är en Stockholmsbaserad konstnär och poet, som studerar på Kungl. Konsthögskolan. Hennes konstnärskap sträcker sig över flera olika medier och plattformar. Bland annat arbetar Lavén med idéer på Instagram där hon laborerar med bland annat språkets villkor och vad äkthet egentligen innebär. Hon använder sig av memes som ett sätt att analysera strukturer på – här får vi ta del av politiska, feministiska och konstvärldskritiska verk. Estetiskt är hennes bilder inspirerade av en slags blottad hyperfemininitet: det är ofta rosa, fluffigt och gulligt, men aldrig tillrättalagt.