Ulla Ahlby

Ulla Ahlby

Ulla Ahlby, född 1944, svensk keramiker, sedan 1965 med verkstad och butik i Viklau på Gotland. Hon arbetar med olika tekniker och material, såsom svartgodsbränning, brons, mosaik, betong och lergods. Svartgodsbränning är en gammal teknik där föremålen under syrereduktion bränns helt igenom djupsvarta med spår av omkringliggande halm och furuspån; ugnen eldas med ved till 1 000 °C. Betongen är av vit eller grå cement med gotländsk sand som ballast. Lergodsteknikerna är drejat, gjutet, byggt, tummat och slagformat, och godset bränns sedan i 1 020–1 040 °C. Ett keramikäpple i svartgodsteknik utgör en del av ett pris som Svensk-amerikanska handelskammaren i New York årligen delar ut till ett svenskt företag som visat på hållbara och miljövänliga lösningar inom livsmedelssektorn. Hon har deltagit i ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands.