Tyra Kleen

Tyra Kleen

Tyra Kleen (1874-1951) arbetade med teckning, måleri, foto, litografi och som författare. Hon beskriver sig själv som vagabond och vistades mycket utomlands under sitt liv. Då hon vid förra sekelskiftet studerade i Paris påverkades hon av symbolismen och intresserade sig för teosofisk mystik och spiritism. Följande år i Stockholm och senare i Rom, intensifierades intresset och hon blev medlem i en teosofisk förening. Tyra Kleen är en framstående tecknare, form och linjespel är alltid viktigare för henne än färgen. Hennes konst är föreställande men skildrar världar bortom den fysiska, med motiv inspirerade av myter och sägner. Hon söker sig också till länder där ett andligt förhållningssätt till tillvaron är naturligt. 1911 reser hon till Sri Lanka och Indien, 1914 till Indonesien där hon bor i två år. Upplevelserna skildrar hon i både bild och text. Senare ställs målningar från resorna ut på Liljevalchs. Även Tyra Kleen bestämde att hennes konst inte fick visas förrän 50 år efter hennes död. Därför är det först under 2000-talet som hennes konst har uppmärksammats.

Antal besök

2 585