Tomas Ferm

Tomas Ferm

Jag är konstnär bosatt i Göteborg där jag också har en ateljé. I objekt och installationer utvecklar jag gärna nya hybridformer där vitt skilda konstnärliga tekniker och förhållningssätt blandas. Exempelvis ArtHood är en skulptur-installation för stadsrummet där konstnärer bjuds in för att visa videoverk under ett gemensamt tema. De senaste åren har jag ställt ut mest måleri, teckning och fotografi som jag också exponerar här på sidan.

Utbildad på HDK-Valand

Verksam

Göteborg